Metroloji Okulu'nda
Kod
01
ÖLÇME TEKNOLOJİSİ ve KALİBRASYON YÖNTEMLERİ
İÇERİK
 1. Cihaz Tanımlama ve Sınıflandırma
 2. Ölçü Aletleri (Prensip ve Teknolojiler)
  2.1 Geometrik Boyut Ölçümleri
  2.2 Hareket (Hız, İvme) Ölçümleri
  2.3 Ağırlık, Kuvvet ve Tork Ölçümleri
  2.4 Sertlik Ölçümleri
  2.5 Basınç, Vakum Ölçümleri
  2.6 Akış, Debi Ölçümleri
  2.7 Sıcaklık Ölçümleri
  2.8 Rutubet Ölçümleri
 1. DEVAM: Ölçü Aletleri (Prensip ve Teknolojiler)
  2.9 ElektroManyetiksel Ölçümler
  2.10 Kimyasal Ölçümler
 2. Elektronik Ölçüm Sistemleri
  3.1 Elk. Çıkışlı Algılayıcılar
  3.2 Sinyal İşleme, Aktarma, Monitörleme
  3.3 Veri Kayıt ve Toplama Sistemleri
 3. Ölçü Aleti Performansı Kriter ve Testleri
 4. Kalibrasyon Yöntem ve Teknikleri
  (listelenen tüm gruplar için)

Bu eğitimde katılımcılara, ölçü aleti tanımlama ve sınıflandırma prensiplerinden başlanarak, ölçü aletlerindeki algılayıcılara, çalışma prensipleri ve üretim teknolojilerine, elektronik veri toplama ve izleme sistemlerine kadar ölçme tekniğinin temelleri yoğun bir programla sunulmaktadır. Ayrıca ölçü aletlerinin çoğu ortak performans kriterleri ile testlerine dair bilgiler ve kalibrasyon yöntem ve tekniklerinin incelenmesi, konunun diğer ağırlıklı tarafını oluşturmaktadır.

Kimler Katılabilir
Kurumlarında bakım, mühendislik, enstrüman veya proses kontrol bölümlerinde görev alan, ölçü alet ve sistemlerinin seçimi, planlaması, konfigürasyonu, bakım-ayar ve/veya kalibrasyonundan sorumlu (veya ileride sorumlu olacak) mühendis, tekniker ve teknisyenler, ölçü ve kontrol tekniği konusunda uzmanlaşmak isteyen teknik eğitim almış kişiler.
Eğitimin verimi açısından katılımcıların teknik lise veya mühendislik bölümleri mezunu olması ve ilgili bir konuda (enstrüman, bakım, proses kontrol vb.) iş tecrübeleri olması tavsiye edilir.
Başvuru
Standart takvim eğitimlerinde rezervasyon için "Başvuru Formu"nun doldurularak kayıt yaptırılması gerekir. Daha sonra, eğitim öncesi gönderilen faturada belirtilen hesaba eğitim ücreti yatırılmalıdır. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, taleplerin yapılmasından sonra verilecek yazılı teklifin teyid edilmesi ve teklif şartları uyarınca eğitim ücreti yatırılması gerekir.
Dersin İşlenişi ve Ders Notları
Derslerde konular eğitmenler tarafından beyaz tahta ve görsel araçlar (projeksiyon, video vb.) kullanılarak sunulur. Akış sırasında soru sorulması serbesttir (hatta unutulmaması için soru oluştuğu anda sorulması tavsiye edilir).
Standart eğitimlerde, her katılımcıya anlatılan tüm konuları içeren kapsamlı bir ders notu ve not tutmak isteyenler için bloknot, kalem verilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde (aksi belirtilmedikçe) kurum için tek kopya doküman seti hazırlanır.
Notlar : Ders sırasında akışın ve konsantrasyonun bozulmaması için cep telefonlarının kapalı tutulması, derslikte sigara içilmemesi rica olunur. Kuruma özel yapılan eğitimlerde dersin bölünmemesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve ders aralarına kadar katılımcılara telefon veya benzeri şekilde çağrı yapılmaması tercih edilir.
Eğitimin Süresi ve Programı : 2 gün (16 saat),  Günlük program:
1. Ders: 9:30 - 11:00,10 dk ara,2. Ders: 11:10 - 12:30, Öğle yemeği,
3. Ders: 13:10 - 14:30,10 dk ara,4. Ders: 14:40 - 16:00, 10 dk ara,5. Ders 16:10 - 17:30
Eğitimin Yeri ve Zamanı
a) Yıllık standart takvimde belirtilen tarihlerde Metroloji Okulu'nda
b) Özel talep üzerine önceden mutabakat sağlanan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
c) Özel talep üzerine önceden mutabakat sağlanan tarihlerde kurumunuzda
Sertifika ve Opsiyonel Sınav
Tüm eğitimlerin sonrasında katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilir/gönderilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, istenmesi halinde yapılacak sınav sonucuna göre ayrıca "Başarı Belgesi" verilir.