Metroloji Okulu'nda
Kod
21
ÖLÇÜM EKİPMANI / KALİBRASYON YÖNETİMİ ve TAKİBİ
İÇERİK
 1. Genel (metrolojik tanım ve tarifler)
 2. Ölçme Teçhizatı (karakteristik özellikler)
 3. Doğrulama Sistemi
 4. Hiyerarşik Tolerans İlişkisi
 5. Temel Birimler ve İzlenebilirlik
 6. Doğrulama Sisteminin Periyodik Tetkiki ve
  Gözden Geçirilmesi
 7. Planlama, Akreditasyon
 8. Doğrulama ile İlgili Dokümante Edilmiş Prosedürler
 1. Ölçme Belirsizliğine Giriş ve Hata Analizi
 2. Kayıtlar ve Kalibrasyon Sertifikası
 3. Uygun Olmayan Ölçme Teçhizatı
 4. Doğrulama ile İlgili Etiketleme, Mühürleme
 5. Doğrulamaya İlişkin Zaman Aralıkları (periyodlar)
 6. Dış Ürün ve Hizmetlerden Yararlanma
 7. Depolama ve Elden Geçirme
 8. Ortam Koşulları
 9. Personel Yetkinliği

Kalite sistemleri, ölçme ve test ekipmanının yönetiminin belirli esaslara göre yürütülmesini bekler. Yukarıda özeti verilen içeriğe göre hazırlanan eğitimde, gerek teknik gerekse idari bu beklentiler uygulama örnekleri ile desteklenerek anlatılmaktadır.

Kimler Katılabilir
Kurumlarında ölçü ve test aletleri yönetiminde, ölçüm, test veya kalibrasyonların gerçekleştirilmesi veya takibinde, cihaz doğrulama (verifikasyon) işlemlerinde, kalite sistemi kurulması, yürütülmesi veya dokümantasyonunda görev alan teknik veya teknik konulara yatkın idari personel.
Eğitimin verimi açısından katılımcıların kalite sistemleri ile ilgili eğitim görmüş olması veya daha önce kalite sistemi bünyesinde (ve/veya ölçüm/test/kalibrasyon konusunda) iş tecrübesi olması tercih edilir.
Başvuru
Standart takvim eğitimlerinde rezervasyon için "Başvuru Formu"nun doldurularak kayıt yaptırılması gerekir. Daha sonra, eğitim öncesi gönderilen faturada belirtilen hesaba eğitim ücreti yatırılmalıdır. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, taleplerin yapılmasından sonra verilecek yazılı teklifin teyid edilmesi ve teklif şartları uyarınca eğitim ücreti yatırılması gerekir.
Dersin İşlenişi ve Ders Notları
Derslerde konular eğitmenler tarafından beyaz tahta ve görsel araçlar (projeksiyon, video vb.) kullanılarak sunulur. Akış sırasında soru sorulması serbesttir (hatta unutulmaması için soru oluştuğu anda sorulması tavsiye edilir).
Standart eğitimlerde, her katılımcıya anlatılan tüm konuları içeren kapsamlı bir ders notu ve not tutmak isteyenler için bloknot, kalem verilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde (aksi belirtilmedikçe) kurum için tek kopya doküman seti hazırlanır.
Notlar : Ders sırasında akışın ve konsantrasyonun bozulmaması için cep telefonlarının kapalı tutulması, derslikte sigara içilmemesi rica olunur. Kuruma özel yapılan eğitimlerde dersin bölünmemesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve ders aralarına kadar katılımcılara telefon veya benzeri şekilde çağrı yapılmaması tercih edilir.
Eğitimin Süresi ve Programı : 1 gün (8 saat),  Günlük program:
1. Ders: 9:30 - 11:00,10 dk ara,2. Ders: 11:10 - 12:30, Öğle yemeği,
3. Ders: 13:10 - 14:30,10 dk ara,4. Ders: 14:40 - 16:00, 10 dk ara,5. Ders 16:10 - 17:30
Eğitimin Yeri ve Zamanı
a) Yıllık standart takvimde belirtilen tarihlerde Metroloji Okulu'nda
b) Özel talep üzerine önceden mutabakat sağlanan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
c) Özel talep üzerine önceden mutabakat sağlanan tarihlerde kurumunuzda
Sertifika ve Opsiyonel Sınav
Tüm eğitimlerin sonrasında katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilir/gönderilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, istenmesi halinde yapılacak sınav sonucuna göre ayrıca "Başarı Belgesi" verilir.