Metroloji Okulu'nda
Kod
22
ÖLÇÜ ALETİ UYGUNLUĞU ve ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
İÇERİK
 1. Verifikasyon Kriterleri ve Uygunluk
 2. Ölçüm Sistemi
 3. Hata Analizi
  3.1 Karakteristik Hata Tipleri
  3.2 Doğruluk (Accuracy) ve Hassasiyet (Prezisyon)
  3.3 Toplam (Kombine) Hata
 4. İstatistiksel Araçlar
  4.1 Aritmetik Ortalama
  4.2 Normal Dağılım, Standart Sapma ve Varyans
  4.3 Çok Sayıda Alınmış Ölçümün İstatistiği
  4.4 Sınırlı Sayıda Ölçümün İstatistiği
 1. Ölçüm Belirsizliği
  5.1 Bileşik Standart Ölçüm Belirsizliği
  5.2 Etkenlerin Standart Belirsizlikleri
  5.2.1 Belirsizliğin A- Tipi Değerlendirmesi
  5.2.2 Belirsizliğin B- Tipi Değerlendirmesi
  5.3 Genişletilmiş Belirsizlik ve Serbestlik Derecesi
  5.4 Adım Adım Ölçüm Belirsizliği Sentezi
 2. Ölçüm Belirsizliği Uygulama Örnekleri
  (Tartı Aleti, Mikrometre, Sıcaklık Ölçer, Manometre,
  Kumpas, Tork Anahtarı...)

Kullanılan ölçü aletlerinin hata payı limitlerinin belirlenebilmesi için ölçü aletinin kalibrasyonu sonucu bulunan hataları dışında, kullanıcısından, kullanım şeklinden ve ortam koşulları gibi diğer faktörlerden kaynaklanan belirsizliklerin de araştırılması ve sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Bu eğitimde, endüstrinin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ölçü aleti yönetimi için gerekli olan ölçü aleti uygunluk değerlendirmesi (verifikasyonu) ve ölçü belirsizliğinin kestirimine dair konular uygulama örnekleriyle açıklanmaktadır.

Kimler Katılabilir
Kurumlarında ölçüm, test veya kalibrasyonların gerçekleştirilmesi ve sonuçların raporlanmasında, cihaz doğrulama (verifikasyon) ve sertifikasyon aşamalarında görev alan öncelikle teknik (veya teknik konulara yatkın) idari personel.
Eğitimin verimi açısından katılımcıların en az lise mezunu ve iyi matematik bilgisi olması tercih edilir.
Başvuru
Standart takvim eğitimlerinde rezervasyon için "Başvuru Formu"nun doldurularak kayıt yaptırılması gerekir. Daha sonra, eğitim öncesi gönderilen faturada belirtilen hesaba eğitim ücreti yatırılmalıdır. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, taleplerin yapılmasından sonra verilecek yazılı teklifin teyid edilmesi ve teklif şartları uyarınca eğitim ücreti yatırılması gerekir.
Dersin İşlenişi ve Ders Notları
Derslerde konular eğitmenler tarafından beyaz tahta ve görsel araçlar (projeksiyon, video vb.) kullanılarak sunulur. Akış sırasında soru sorulması serbesttir (hatta unutulmaması için soru oluştuğu anda sorulması tavsiye edilir).
Standart eğitimlerde, her katılımcıya anlatılan tüm konuları içeren kapsamlı bir ders notu ve not tutmak isteyenler için bloknot, kalem verilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde (aksi belirtilmedikçe) kurum için tek kopya doküman seti hazırlanır.
Notlar : Ders sırasında akışın ve konsantrasyonun bozulmaması için cep telefonlarının kapalı tutulması, derslikte sigara içilmemesi rica olunur. Kuruma özel yapılan eğitimlerde dersin bölünmemesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve ders aralarına kadar katılımcılara telefon veya benzeri şekilde çağrı yapılmaması tercih edilir.
Eğitimin Süresi ve Programı : 1 gün (8 saat),  Günlük program:
1. Ders: 9:30 - 11:00,10 dk ara,2. Ders: 11:10 - 12:30, Öğle yemeği,
3. Ders: 13:10 - 14:30,10 dk ara,4. Ders: 14:40 - 16:00, 10 dk ara,5. Ders 16:10 - 17:30
Eğitimin Yeri ve Zamanı
a) Yıllık standart takvimde belirtilen tarihlerde Metroloji Okulu'nda
b) Özel talep üzerine önceden mutabakat sağlanan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
c) Özel talep üzerine önceden mutabakat sağlanan tarihlerde kurumunuzda
Sertifika ve Opsiyonel Sınav
Tüm eğitimlerin sonrasında katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilir/gönderilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, istenmesi halinde yapılacak sınav sonucuna göre ayrıca "Başarı Belgesi" verilir.