Metroloji Okulu'nda
Kod
51
HAVA AKIŞI METROLOJİSİ
(HVAC Validasyonu kapsamında)
İÇERİK
 1. Tanımlar, Birimler ve Çevrimler
  Akış
  Basınç (Barometrik, Diferansiyel)
  Yoğunluk
 2. Ölçü Aletleri
  ANEMOMETRELER (Döner Kaplar, Döner Kanatlı (Pervaneli), Pitot Tüp, Termal Anemometre (Sıcak Tel / Küre / Levha), Vortex Shedding (Burgaç Bırakma), Ultrasonik, Laser Doppler, Particle Image)
  HACİM AKTARMALI SAYAÇLAR / TOTALİZÖR (diskli, kanatlı, pistonlu, körüklü, kovalı)
  DEBİMETRELER (orifis/venturi/nozul/l.f.e., rotametre, türbinli, ultrasonik, elektromanyetik, coriolis/gyroscopic, termal, vortex shedding)
 1. Ulusal ve Uluslararası Ölçek ile Metrolojik Hiyerarşi
  İzlenebilirlik ve Ölçüm Belirsizliği
  Kalibrasyon Yöntemleri ve Teçhizat Tipleri
 2. Ölçme Tekniği ve Ölçü Aleti Kullanımı
  Bir Boru veya Kanalda Hacimsel Debinin Belirlenmesi
  Kanal Traversleme (Hız Taraması)
  Hava Giriş/Çıkış Terminallerinde (Menfezlerde) Debinin Ölçümü
  Fanların (Vantilatör), Hava Santrallerinin (AHU) Testleri
 3. HVAC Sistemleri Değerlendirmesi
  Isıtma, Havalandırma ve Hava Şartlandırma Mekanik Sistemlerinde Performans Ölçümleri

Havalandırma sistemlerinin test ve kontrolleri ile proseslerin geçerliliğinin kanıtlanmasının gerekli olduğu tüm tesislerde hava akışına dair ölçümler özel bir öneme sahiptir.
Yukarıda içeriği verilen eğitimde katılımcılar, akış hızı - gaz/hava debisi ile ilgili ölçü aletlerinin ölçüm prensip, yöntem ve teknolojilerinden başlanarak kullanım tekniklerine ve HVAC sistemlerinin test ve değerlendirmesine ilişkin detaylı bilgilere vakıf olacaklar.

Kimler Katılabilir
Hava akış hızı (ve debisi) ile ilgili ölçü aletlerinin kullanıcıları, havalandırma teçhizatı kalite kontrol işlem ve testleri, sistem validasyonlarının gerçekleştirilmesi ve sonuçların raporlanmasında görev alan teknik personel ve yöneticilerin yanısıra, HVAC sistem/ekipman üretici veya tedarikçilerinin tasarım, test/servis, tesisat ve kurulumundan sorumlu personel, ve uygunluk belgelendirme aşamalarında görev alan kişiler.
Başvuru
Standart takvim eğitimlerinde rezervasyon için "Başvuru Formu"nun doldurularak kayıt yaptırılması gerekir. Daha sonra, eğitim öncesi gönderilen faturada belirtilen hesaba eğitim ücreti yatırılmalıdır. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, taleplerin yapılmasından sonra verilecek yazılı teklifin teyid edilmesi ve teklif şartları uyarınca eğitim ücreti yatırılması gerekir.
Dersin İşlenişi ve Ders Notları
Derslerde konular eğitmenler tarafından beyaz tahta ve görsel araçlar (projeksiyon, video vb.) kullanılarak sunulur. Akış sırasında soru sorulması serbesttir (hatta unutulmaması için soru oluştuğu anda sorulması tavsiye edilir).
Standart eğitimlerde, her katılımcıya anlatılan tüm konuları içeren kapsamlı bir ders notu ve not tutmak isteyenler için bloknot, kalem verilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde (aksi belirtilmedikçe) kurum için tek kopya doküman seti hazırlanır.
Notlar : Ders sırasında akışın ve konsantrasyonun bozulmaması için cep telefonlarının kapalı tutulması, derslikte sigara içilmemesi rica olunur. Kuruma özel yapılan eğitimlerde dersin bölünmemesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve ders aralarına kadar katılımcılara telefon veya benzeri şekilde çağrı yapılmaması tercih edilir.
Eğitimin Süresi ve Programı : 2 gün (16 saat),   Günlük program:
1. Ders: 9:30 - 11:00,10 dk ara,2. Ders: 11:10 - 12:30, Öğle yemeği,
3. Ders: 13:10 - 14:30,10 dk ara,4. Ders: 14:40 - 16:00, 10 dk ara,5. Ders 16:10 - 17:30
Eğitimin Yeri ve Zamanı
a) Önceden duyurulan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
b) Özel talep üzerine mutabakat sağlanan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
c) Özel talep üzerine mutabakat sağlanan tarihlerde kurumunuzda
Sertifika ve Opsiyonel Sınav
Tüm eğitimlerin sonrasında katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilir/gönderilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, istenmesi halinde yapılacak sınav sonucuna göre ayrıca "Başarı Belgesi" verilir.