Metroloji Okulu'nda




Kod
81
BUHAR STERİLİZASYONU
Teori, Ekipman, Uygulama, Validasyon, Dokümantasyon
İÇERİK
 1. Sterilizasyon Kavram-Prensip-Mikrobiyolojisi
  Tanımlar, Yöntemler, Uygulama
  Sterilite Güvence Seviyesi, Logaritmik Azalma
  Ölümcüllük ve Sterilizasyon Kinetiği (D, Z, F0 )
 2. Nemli-Isı (Buhar Sterilizasyonu) Döngüleri
  Isı transferi ve Buhar Kalitesi
  Döngü Tipleri, Avantaj-Dezavantajlar
  Buharlı Sterilizörler (Otoklavlar)
  Döngü Tasarımı (overkill, bioburden) ve Sterilizasyon Verimliliği
 3. Validasyon Stratejisi ve Planlama
  Ekipman Kalifikasyonu (Qualification)
  Yükleme Konfigürasyonları
  Kimyasal ve Biyolojik İndikatör Kullanımı
  Maliyet Analizi ve Uygulama Farkları
 1. Buhar Sterilizasyonu Proses Validasyonu
  Otoklav Kabul Testleri
  Tasarım, Tesis, Çalışma Ehliyetlendirmeleri
  Enstrüman Kalibrasyonları
  Termometrik Testler ve Veri Toplama Sistemleri
  PERFORMANS EHLIYETLENDIRMESI
  Biyo-Validasyon
 2. Validasyon Sonrası Rutin İşleyiş
  Operatör Eğitimi, İyi Kullanım Kuralları
  Günlük ve Haftalık İşlemler ile Kayıtları
  Sürekli İzleme ve Otoklav Yönetimi
  Planlı, Önleyici Bakım ve Kalibrasyon
  Periyodik Performans Kontrolleri, Revalidasyon
  Komple Dokümantasyon Muhteviyatı
  Yasal Mevzuat ve Standartların Beklentileri

Bu kursa katılanlar, gerek ilaç ve tıbbi gereç endüstrisinde gerekse sağlık kuruluşlarında (hastaneler, klinikler) uygulanan buhar sterilizasyonu prosesleri, prensipleri, ekipmanı ve bu ekipmanın ehliyetlendirmesi, proseslerin geçerliliğinin kanıtlanması, işlem kayıt ve belgelendirmesine dair bilgilere vakıf olacaklar.

Kimler Katılabilir
Tıbbi ürün (ilaç, tıbbi gereç) imalat endüstrisindeki sterilizasyon işlemlerinde görev ve sorumluluk alan mühendislik, validasyon, üretim ve kalite personeli, sterilizasyonda kullanılan ekipman ve otoklav üretici/tedarikçilerinin tasarım, test/servis ve kalite elemanları, hastane ve kliniklerde sterilizasyondan sorumlu personel, otoklav operatörleri ve sterilizasyon belgelendirme aşamalarında görev alan teknik personel.
Başvuru
Standart takvim eğitimlerinde rezervasyon için "Başvuru Formu"nun doldurularak kayıt yaptırılması gerekir. Daha sonra, eğitim öncesi gönderilen faturada belirtilen hesaba eğitim ücreti yatırılmalıdır. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, taleplerin yapılmasından sonra verilecek yazılı teklifin teyid edilmesi ve teklif şartları uyarınca eğitim ücreti yatırılması gerekir.
Dersin İşlenişi ve Ders Notları
Derslerde konular eğitmenler tarafından beyaz tahta ve görsel araçlar (projeksiyon, video vb.) kullanılarak sunulur. Akış sırasında soru sorulması serbesttir (hatta unutulmaması için soru oluştuğu anda sorulması tavsiye edilir).
Standart eğitimlerde, her katılımcıya anlatılan tüm konuları içeren kapsamlı bir ders notu ve not tutmak isteyenler için bloknot, kalem verilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde (aksi belirtilmedikçe) kurum için tek kopya doküman seti hazırlanır.
Notlar : Ders sırasında akışın ve konsantrasyonun bozulmaması için cep telefonlarının kapalı tutulması, derslikte sigara içilmemesi rica olunur. Kuruma özel yapılan eğitimlerde dersin bölünmemesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve ders aralarına kadar katılımcılara telefon veya benzeri şekilde çağrı yapılmaması tercih edilir.
Eğitimin Süresi ve Programı : 2 gün (16 saat),   Günlük program:
1. Ders: 9:30 - 11:00,10 dk ara,2. Ders: 11:10 - 12:30, Öğle yemeği,
3. Ders: 13:10 - 14:30,10 dk ara,4. Ders: 14:40 - 16:00, 10 dk ara,5. Ders 16:10 - 17:30
Eğitimin Yeri ve Zamanı
a) Önceden duyurulan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
b) Özel talep üzerine mutabakat sağlanan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
c) Özel talep üzerine mutabakat sağlanan tarihlerde kurumunuzda
Sertifika ve Opsiyonel Sınav
Tüm eğitimlerin sonrasında katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilir/gönderilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, istenmesi halinde yapılacak sınav sonucuna göre ayrıca "Başarı Belgesi" verilir.